شعر

 

“صبح سر رسیده و می‌گوید بخواب: تاریکی است”
سمیرا یحیایی

گلوی پالتو در خواب
به این دلیل که صدا را خشک می‌کند
و علامت اول را بر گونه‌ها و پشت پلک‌ها برآورده می‌سازد
و البته شب را تمام بیدار مانده و سینه‌ی من را گرم کرده است
اول نور می‌افتد روی گردن‌ام یا صدای می‌افتد بیا نزدیک یا صوت مخلخل شُش‌ها بیرون لاک
فلس‌ریزان روی سینه‌ام ادامه مطلب