شعری از مینا کنداسامی|ترجمه‌ی سما اوریاد

فردا شما را بازداشت می‌کنند

مینا  کنداسامی( Meena Kandasamy,1984)شاعر، رمان‌نویس، اکتیویست و فمینیست هندی است. دو کتاب شعر با نام‌های «لمس» در سال 2006 و «بانوی نزاع‌طلبی» در سال 2010 منتشر کرده است. اولین رمان او با نام «الهه‌ی گدا» در سال 2014 منتشر شد. آثار مینا کَنداسامی بر نابودی نظام کاستی در هند، فمینیسم و هویت زبانی تاکید دارند.

فردا شما را بازداشت می‌کنند

فردا شما را بازداشت می‌كنند. و خواهند گفت دلیل‌اش این بوده كه كتابی مساله‌ساز در خانه‌تان یافته‌اند.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. و دوستان‌تان می‌بینند در تلویزیون كه رسانه شما را تروریست می‌خواند، به این دلیل كه پلیس چنین خواسته است.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. آن‌ها همه‌ی وكلا را می‌ترسانند. یكی هم كه پرونده‌تان را دست می‌گیرد، هفته‌ی بعد بازداشت می‌شود.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. دوستان‌تان می‌بینند كه فیس‌بوك شما روز بعد توسط پلیس بالا آمده است.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. و دوستان‌تان دست‌شان می‌آید كه چهارروز تمام طول می‌كشد تا تنها هزارنفر بیانیه‌ای را امضا كنند.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. فرزند كوچك‌تان خواهد دانست یو ای پی ای* مخفف چیست. دوستان‌تان بخش سیزده را خواهند شناخت.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. پیش مردم «چپ‌گرا» می‌شوید. پیش چپ‌گراها، چپ‌گرای افراطی. هیچ‌كس صحبت نخواهد كرد.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. روز بعدش تا همیشه «تروریست» خوانده می‌شوید.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. پلیس سیاهه‌ای ترتیب می‌دهد. هركس را اعتراض كند توی سیاهه می‌گذارد.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. به‌تان هشدار داده می‌شود. برای هركس كه دستی در شبكه‌ای گروهی دارد

هشدار محسوب می‌شوید.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. خانه‌تان امشب بازرسی می‌شود. برای بازجویی برده می‌شوید. هیچ حرفی نزنید.

فردا شما را بازداشت می‌كنند. دادگاه  در حركتی نادر فرصت  آزادی به‌قید ضمانت را به شما می‌دهد. پلیس اما برای پرونده‌ای دیگر شما را دست‌گیر می‌كند.

فردا فرزندان‌تان را بازدداشت می‌كنند. شما به موجود زیرزمینی تبدیل می‌شوید. برخی اقدامات برای پاسداشت دموكراسی ضروری است.

پس زنده باد سكوت.

* یو ای پی ای مخفف قانونی در هند است برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و سیاسی

UAPA :Unlawful Activities Prevention Act, or Sua Act

۲ دی ۱۳۹۴