ادبیات معاصر بنگال – شاعران گرسنگی

ادبیات معاصر بنگال – شاعران گرسنگی

گرسنگی، جنبشی ادبی-هنری-اجتماعی متعلق به دهه‌ شصت میلادی در بنگال غربی است. مقاله‌ی «شعر گرسنگی» با نیم نگاهی به تحولات ادبی هند در قرن بیستم، تصویر موجزی از ظهور و افول این جنبش  پیش رو می‌گذارد. تریدیب و آلو میترا که خود از نویسندگان گرسنگی هستند در یادداشت «نویسندگان گرسنگی و آلن گینزبرگ» حکایتی از مراودات شاعر نسل بیت با این گروه از نویسندگان بنگالی به دست می‌دهند که با روایات عام در این خصوص ناهمخوان است. نویسنده‌ی یادداشت «آنچه از پی می‌آید؛ نگاهی فمینیستی به جریان گرسنگی» اما معتقد است که آوانگاردیسم گرسنگی معرکه‌ای ست که از گونه‌ای بی‌مبالاتی ِ خرده برژوایی مردانه آن سو تر نمی‌رود. پرونده‌ را با شعر پرآوازه‌ی «مسیح تمام‌الکتریکی» از مالای روی چادری، بنیان‌گذار گرسنگی، و فیلم کوتاهی که با اقتباس از آن ساخته شده خاتمه می‌دهیم.

«نوشتار پرفعل، پرخطاست یه این معنی که در بطن خود همواره بر عدم یقین در باب رخدادها صحه می‌نهد و چون نمی‌تواند قطعیت‌بخشی افعال را در جمله باور کند، موجد وضعیتی است که مدام گزاره‌ها را مصرف می‌کند تا به واقعیت نسبیِ روایتِ خود از امر بیرونی دست یابد. ماحصل این ایده‌ی نوشتاری زائل کردن نُرمِ [نوشتارونحو] در حالت معیار وقاطع آن است.» [ دایره نوشتار_برزخ سطور|علیرضا گودرزی]

یک شعر از امین خلیلی

یک شعر از پدرام محمدزاده

یک شعر از سعید آرمات

یک شعر از مازیار عارفانی

یک شعر از مریم فرنام

یک شعر از مولود سلیمانی

یک شعر از مهرزاد مکی‌زاده

یک داستان از احمد درخشان

یک داستان از علی فاطمی

یک داستان از فرامرز دهگان

یک داستان از مرضیه ستوده

یک داستان از هادی کیکاوسی