تصویر

مصاحبه‌ای با لئوپولد ماریا پانرو

لئوپولد ماریا پانرو، شاعر و عقل‌باخته‌‌‌ی اسپانیایی، زندانیِ فرانکو، خیابان‌ها و آسایشگاه‌های روانی و شاعر کتاب رودخانه‌ی آخر بود.