شعر

یک شعر از بهنام بدری

وقتی شنیدم مرده است
تمام روز به بیهودگی سه شکل حرف سین به حروف مشابه و به حروف تنها فکر می‌کردم به اینکه مطیع کردن زبان به از کار افتادن حواس می‌انجامد
زبان فریب‌خورده بیمار می‌شود
اما شهامت پذیرش بیماری را ندارد
استاد زبان‌شناسی ما صدایش به سختی شنیده می‌شد روزی که پای تخته نوشت بیهودگی از لا‌به‌لای منفاذ یک رس چند میکرونی تا عصب‌های مرکزی یک ساقه خوش‌قد‌و‌بالای خزنده می‌روید و قدرت می‌گیرد
خزنده در تاریکی خیال ساکنان بیهودگی
خزنده در لا‌به‌لای ذهن دیگران بود
استاد زبان‌شناسی ما قدرت شنوایی معمولش را از دست داده بود
کسی که به جملات شما فکر می‌کرد و ناگهان ریشه‌ی کلماتی را که به کار برده بودی می‌پرسید
و تفسیری در جهانی دیگر می‌ساخت هیچکس نمی‌دانست او تا چه حد می‌تواند تا دفتر اساتید اهسته حرکت کند
و انتطار شنیدن پاسخ
از اشکالی که بخار اب
روی اینه حمام می‌سازد
هیچوقت دیالوگ هیج استاد زبان شناسی در جهان نبوده است
ایا عقل استاد ما در نهایت در فیزیک کوانتوم پوسید و با شنوایی‌‌اش تنها ماند ؟
آیا این سرعت زیاد ذهن بیداری بود که او را می‌آزرد
وقتی که می‌گفت بیهوده‌سازهای زبانی بصورت خود‌به‌خود در مغز ایجاد می‌شوند در این کوچه‌ها و این پنجره‌هایی که ده شب می‌خوابند
اما او کسی بود که داشت به اشکالی دیگری از حروف در حمام فکر می‌کرد و همان ‌جا خوابش می‌برد
استاد زبان شناسی ما خوابیدن در حمام را توصیه می‌کرد و معتقد بود که
چشم که باز می‌شود از سرگرمی رویاکار زبان به امواج بیهودگی سحرگاهی نمی‌خورد به بینایی تکراری
با تلفظ حروفی که هیچکس نمی‌شناخت و سوالهایی که دیگر هیچکس نمی‌شنوید
کسی که شب ازدواج‌اش از زن‌اش پرسیده بود
ایا حرف زدن جزو حواس پنجگانه نباید باشد
و زن‌اش به بیهودگی سه شکل حرف سه فکر می‌کرد تمام شب به بیهودگی سه شکل حرف سین در خیال شوهرش که مثلا استاد زبان‌شناسی بود
استاد حروف مشابه و حروف تنها
کسی که همه مشکلات‌اش در زندگی
به وجود سه حرف ض یا س محدود می‌شد و به درد زانو و کشیدگی عضلات چهار‌فصل نگهدارنده زبان‌اش در دهان و پای بالا رفته از دیوار برای تعادل کتاب در دست‌اش
در میان انواع ض‌ها
یک فرمالیست پیرو چامسکی
به نوشتن زانوی زن با ض فکر می‌کرد به خاطر اینکه نمایش حالت افقی ض در کامروایی سحرگاهی معجزه می‌کند
و این دشمنی با معلمان زبان فارسی بود که تمام ابزارهای گفتن دیکته را از آنها سلب می‌کرد و آنها را به نقاشان الفبا بدل می‌کرد
و این راز آزار معلمان در انتهای کابوسهایش بود
یک استاد زبان‌شناسی که شاگردان دختر‌ش جای سالمی برای رنگ ماشینش نگذاشته بودند
کسی که معتقد بود زبان جزو حواس پنجگانه است
کسی که ساقه‌های بیهودگی را در زبان پیدا کرده بود و آنها را به زنان نسبت می‌داد
کسی که زبان زنان را بهتر از هر زنی می‌شناخت
تمام تاکیدها و جملات کاربردی زن‌ها کسی که به کاریرد فعل استمراری در زبان زنانه شک داشت
وقتی که زنش با هر دو پایش روی لپ‌تاپ‌اش پرید و هارد داخلی لپ‌تاپ‌اش دیگر هیچگاه بازنگشت
کسی که درد زانو دارد و مدیر گروه دانشکده این را می‌داند
برای همین تمام کلاسهایش را طبقه‌ی چهار می‌اندازد این خاصیت زبان زنانه است
مدیر گروه دانشکده در چشم استاد زبان‌شناسی ما همیشه دنبال ساختن داستان برای اساتید بود
اعتیاد به بازی زبانی برای یک زن لذات عالی می‌آورد
حتی اگر مدیر گروه دانشکده باشد
باز یک زن بود زن‌اش
وقتی که از زن‌اش حرف می‌زد
و این زن با وجود تمام مدیریت نامعلومی که بر صحنه تابلوهای دیداری دانشکده اعمال می‌کرد باز یک زن بود و زبان بدنی زن هنگامی‌که با دو پا می‌پرد روی لپ‌تاپ شوهرش هیچ تفاوتی ندارد با برخی از خصوصیات آوایی زبان‌های باستانی
بخصوص کشیدگی صوت آ
از زبان یک زن مدیر گروه دانشکده
که دم در دفتر ازدواج و طلاق وقت خداحافظی درباره قاف طلاق مخالفت می‌کرد که با یک نقطه باشد
قاف یک‌نقطه
برای همین استاد زبان‌شناسی ما حتی احتمال به قاف یک‌نقطه‌ی قتل خودش داده
تا خود قصه را آهسته فراموش کند
پذیرش دلایل زبان‌شناسی برای عامل اصلی قتل در متن برای وکیل مدیر گروه دانشکده که به کشتن شوهر خود متهم شده بود
دلایلی واهی شناخته شد هر چند زنش مدیر گروه دانشکده با زبانی شعرگونه به قتل همسرش اعتراف کرده بود
اما دلیل قانع‌کننده‌ای نبود چون در زمان مرگ در دانشکده بود
دلایل دیوانگی قانع‌کننده نبود
هیچ دلیلی نمی‌توانست توضیح دهد که چرا یک استاد زبان‌شناسی در سحرگاه یک روز کاری به قتل رسیده است
گزارش کالبد شکافی علت مرگ را خفگی اعلام کرده بود و تاکید کرده بود که روی پوست استاد زبان‌شناسی ما قاتل با شی‌ نوک‌تیز زنانه انواع حروف اختراعی‌اش را کنده است حروفی ناشناس و جمله‌هایی عجیب روی پیشانی‌اش تمام روز صورت‌اش با این حالت در وانی پر پر‌خون روبرویم بود.